Professional Training for the Tanznetz | Freiburg
“Moving and Choreographing in the Third Space”
E-WERK Freiburg (Germany), February 2019
Collaborative teaching: Eleonora Siarava – Ioulia Kokkokiou